Hakkında

Filiz Ahmet, 15 Nisan 1981 yılında, Makedonya'nın Üsküp şehrinde doğdu. Tiyatro ile içiçe büyüdü. Dedesi Lütfi Seyfullah, Makedonya'da hayli tanınmış bir sahne sanatçısı olmakla beraber, Makedon-Türk tiyatrosunun da kurucularındandır. Filiz Ahmet'in annesi de aynı tiyatroda uzun yıllar suflörlük yapmıştır.